Een nieuwe economie voor iedereen.

Zodat daadwerkelijk iedereen mee kan doen.

Stichting Possible Today Foundation ontwikkelt nieuwe manieren van consumeren, werken en samenleven. Daarnaast zoekt de stichting actief samenwerking met bestaande initiatieven. Lokaal en internationaal.

De coronacrisis laat zien dat globalisering en een economie gebaseerd op grenzeloze groei niet meer houdbaar is. Klimaatverandering raakt alle bevolkingsgroepen wereldwijd. Macro-economie dreunt door tot op microniveau. De wereld verandert. De vraag is: wat doen wij? Wat doen de gemeenschappen? Possible Today Foundation biedt manieren om die transitie veerkrachtig in te gaan met z’n allen. Lokaal, gedragen door de gemeenschap, dicht bij mensen. Zodat daadwerkelijk iedereen kan meedoen.

Onze missie

De pijlers van onze missie zijn:

Consumeren

Eerlijke en duurzame consumptie stimuleren en de circulaire economie bevorderen

Werken

Duurzaam en betekenisvol werk mogelijk maken voor meer mensen

Samenleven

Sociale cohesie en veerkracht in lokale gemeen­schappen vergroten in balans met de natuur

Possible Today Foundation werkt aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Deze doelstellingen concentreren zich op armoedebestrijding, gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, eerlijk werk, duurzame consumptie en klimaatactie.

Aanpak

Possible Today ontwikkelt waardegedreven oplossingen. Dat doen we in nauwe samenwerking met lokale doelgroepen, stakeholders, organisaties en andere initiatieven. Samen werken we hands-on aan oplossingen. Possible Today kiest voor (1) social co-design, (2) social tech en (3) gedeeld eigenaarschap.

Een mooiere wereld is vandaag nog mogelijk.
En die maken we samen.

Act local, think global

Possible Today Foundation gelooft in kennisdeling. Wij maken deel uit van een internationaal netwerk van techpioniers en grassroots initiatieven. Door kennis te delen kunnen mensen in alle werelddelen mee profiteren. Regelmatig deelt Possible Today nieuws over inspirerende initiatieven, ontwikkelingen en mogelijkmakers.

Lees wat onze projecten mogelijk maken

Steun onze missie