(h)eerlijke producten uit de korte keten

Vrijwilligers waarderen in de praktijk

Possible deed een pilot met een vrijwilligerswaarderingssysteem in samenwerking met Fontys Hogescholen, Stichting Ik Wil en het Engelse Citizen Coin.

Possible Today Foundation experimenteert met nieuwe manieren van werken en samenleven. Zo willen we meer mensen in staat stellen om op een duurzame manier betekenisvol werk te doen. Het grootste project dat de afgelopen jaren onze aandacht had, is het Community Coins-project: het ontwikkelen en testen van een vrijwilligerswaarderingsplatform. Dit project mondde uit in een pilot van een jaar in Eindhoven waarin we intensief samenwerkten met Fontys Hogescholen, Stichting Ik Wil en het Engelse Citizen Coin.

Doel was pionieren met een vrijwilligerswaarderingssysteem om gebruikerservaringen op te halen. Zo sluit het platform beter aan bij de wensen en werkelijkheid van de praktijk. Naast het doorontwikkelen van het Community Coins-testplatform, was het hogere doel onderzoeken hoe lokale gemeenschappen te empoweren, in dit geval door vrijwilligerswerk flexibel aan te bieden en te waarderen met gemeenschapsmunten.

Wat?
 • digitaal platform (website en een app) gebaseerd op blockchain-technologie
 • overzichtelijk aanbod van flexibele vrijwilligersactiviteiten 
 • waardering voltooide activiteiten met digitale munten
 • munten inwisselbaar voor kortingen bij lokale winkeliers
Samenwerking

Voorafgaand aan de pilot deden diverse lectoraten van de Fontys Hogescholen waardevol onderzoek naar motieven van vrijwilligers en hun houding tegenover waardering en beloning van hun inzet. Ook onderzochten zij mogelijke drijfveren van lokale winkeliers om mee te doen aan het vrijwilligersplatform, en zijn de favoriete producten waaraan Fontys-studenten hun Community Coins zouden willen uitgeven in kaart gebracht. Daarnaast is gekeken naar mogelijkheden om potentiële vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te nemen. Tot slot werd een Theory of Change ontwikkeld om impact te kunnen meten.

“Technologie lost niet alles op – de focus moet liggen op community building en gebruikers vinden en behouden

Resultaat in beeld

Tijdens de pilot werden diverse voorlichtings- en demo-bijeenkomsten georganiseerd bij Fontys. Daarnaast is het platform op beperkte schaal getest met studentengroepen. Nadat het platform was aangepast, startte oktober 2019 de onboarding van gebruikers en werd er gedurende een aantal maanden geëxperimenteerd in de praktijk. Bij Stichting Ik Wil werden wekelijks voorlichtings- en onboarding-sessies gehouden. De gebruikerservaringen werden gemonitord en hiermee de inrichting van het platform beter afgestemd op de gebruikersgroepen (vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en winkeliers).

Met wie en wanneer?
 • design en gedachtegoed: Possible Today Foundation 
 • pilot: consortium van Fontys Hogescholen, Stichting Ik Wil, Stichting Possible Today Foundation, Citizen Coin 
 • gebruikersgroepen: studenten van Fontys Hogescholen en vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren van Stichting Ik Wil
 • looptijd: 2019 – 2020
Lockdown

Helaas barstte – kort nadat op het platform de eerste activiteiten waren ingeladen, de eerste vrijwilligers zich hadden aangemeld en net op het moment dat vrijwilligers hun eerste aanbieding konden verzilveren – in maart 2020 de coronacrisis uit. De lockdown legde veel vrijwilligersactiviteiten en daarmee ook het gebruik van het platform stil. Bovendien sloten niet-essentiële winkels hun deuren. De tijd erna is vervolgens gebruikt om met de samenwerkingspartners alle onderzoeksresultaten te bundelen en vorm te geven in een infographic die we hier graag met jullie delen.

Kansen

De coronacrisis heeft de noodzaak van digitale vaardigheden heel duidelijk zichtbaar gemaakt en de ontwikkeling hiervan versneld. De crisis heeft mensen ook meer bewust gemaakt van het belang van lokale consumptie. Enerzijds ter ondersteuning van lokale ondernemers, anderzijds om minder afhankelijk te zijn van het (onbereikbare) buitenland en vanwege milieuvoordelen. Voor werklozen kan het Community Coins Platform een zinvolle levensinvulling en een aanvulling op het cv opleveren. Community Coins kunnen worden verzilverd voor kortingen, maar de digitale munten op blockchaintechnologie hebben ook een andere waarde: zij bevatten waardevolle informatie over de uitgevoerde vrijwilligersactiviteiten. Het platform biedt hiermee ook de mogelijkheid om een sociaal cv op te bouwen. 

Vervolg

De pilot is inmiddels afgerond. We bezinnen ons op een vervolg, zodra zich kansen en gunstiger voorwaarden voordoen. Ondertussen laat Possible Today Foundation graag zien wat er mogelijk is en deelt deze kennis en praktische ervaringen. We doen dit momenteel onder andere door deelname aan de Round Table of Community Currencies, een samenwerking van Europese initiatieven die zich bezighouden met digitale munten en alternatieve economieën. Deze pilot heeft laten zien dat we in samenwerking iets heel tastbaars kunnen realiseren en wat daarvoor nodig is. Ook dat pionieren een lange adem vereist. We willen onze samenwerkingspartners hartelijk danken voor hun gedreven inzet.

Belangrijkste learnings
 • er is zeker animo voor een vrijwilligerswaarderingssysteem zowel bij vrijwilligers, als organisaties en winkeliers
 • voor studenten is een sociaal cv waardevoller dan kortingen
 • de digital gap is een uitdaging als het gaat om inclusiviteit
 • het pionieren met een dergelijk innovatief systeem vergt veel moed, geduld, slagkracht, tijd en middelen
 • technologie lost niet alles op – de focus moet liggen op community building en het vinden/behouden van gebruikers
Verder lezen
 • Theory of Change (ToC)
 • Download de infographic
 • Tip: voor interactief leesplezier open je de infographic niet in de browser maar in Acrobat DC
(h)eerlijke producten uit de korte keten

Meer weten? Neem contact met ons op