Project Description

(H)eerlijke producten.

Steun de Europese coöperaties.

Possible Today importeert producten uit de korte keten van Europese coöperaties met een sociale en ecologische meerwaarde. Onder de naam Solid.Europe organiseert de stichting importcampagnes. De verkoop van eco-producten zoals olijfolie, olijven en zepen stimuleert direct Europese coöperaties. Consumeren via de korte keten verstevigt alternatieve economieën. Pure fairtrade. En dat flikken we gewoon met elkaar.

Waarom meedoen?

De coronacrisis laat zien dat globalisering en een economie gebaseerd op grenzeloze groei niet meer houdbaar is. Klimaatverandering raakt alle bevolkingsgroepen wereldwijd. Macro-economie dreunt door tot op microniveau. De wereld verandert. De vraag is: wat doen wij? Wat doen de gemeenschappen?

Nieuwe economie

In de huidige omstandigheden groeit een andere eco­­nomie die oplossingen biedt voor de dagelijkse realiteit. In deze nieuwe economie organiseren mensen zich steeds vaker in coöperaties die uitgaan van sociale productie en een democratische organisatie van werk. Door rechtstreeks producten af te nemen van coöperaties, kan lokaal maximaal geprofiteerd worden van de opbrengst. Hiermee injecteer je direct in de nieuwe economie en voer je actie door bewust te kopen.

Eten uit de korte keten: duurzaam en (h)eerlijk

Een ander Europa

Ons assortiment bestaat uit producten met een ecologische en sociale meerwaarde van Europese initiatieven die bouwen aan een betere wereld. Deze kwaliteitsproducten zijn niet in reguliere winkels beschikbaar. Possible Today werkt voor de importcampagnes nauw samen met de Vlaamse coöperatie Eco & Fair. Met elkaar spannen wij ons in voor een sociale economie: een solide Europees netwerk van boeren, arbeiders en consumenten. Op weg naar een Europa waar lokale, zelfsturende initiatieven opbloeien.

Voor een ander Europa, koop rechtstreeks!